Treball rítmic, la síncopa

Per es més grandets vosdeix aquets vídeo amb una cançó amb anglès per a treballar la síncopa.


Comentaris