EL "TIM-RI" a la classe de llenguatge de 7 anys


Per a poder reproduir més fàcilment els ritmes, a cada figura rítmica li associam una síl·laba. L'altre dia vam "desxifrar" què era aquesta nova figura rítmica. Vam arribar a la concñusió que no era una figura nova en sí mateixa, sinó que era la combinació de dues que ja hem treballat. Tot fent manualitats, vam retallar el "TIRITIRI" en les seves quatre "bolletes", i d'altra banda el "TITI" en les seves dues bolletes. Després vam ajuntar un "TI"(una corxera) i un "RI"(una semicorxera), al "TI" li vam afegir un puntent i ja vam tenir la nova fórmula rítmica del "TIM-RI". Vam aprofitar per xerrar del puntet que és un signe que es posa just després de la figura i allarga la meitat del seu valora a aquesta. Per exemple, la balnca val dos, si té un puntet valdria tres ja que la meitat de dos és un. Un altre exemple, la negra val un, si li posam un puntetn valdrà un i mig ja que la meitat d'un és mig. La veritat és que açó dels mitjos i els quarts costa un poc d'entendre...però si dibuixam pizzes a la pissarra i en feim  meitats i quarts es fa un poc més visible i entendible.

                    
Resultat d'imatges de corchea con puntillo y semicorchea

Comentaris