Acords de tònica i dominant

Esl acords són  tres notes o més que sonen al mateix temps i són terceres entre elles.  Per exmple:

Resultat d'imatges de acord músicsa

Aquest primer acord  és el de Do major i el segon  el de Sol major. Dins la tonaslitat de Do major, l'acord de Do major és l'acrod de tónica i els de Sol major el de dominant. L'acrod de tònica indica repòs, conclusió, en canvi el de dominant indica suspensió i tensió. Aquests es corresponen amb el primer  (I) i amb el cinquè grau de l'escala (V).  Hem treballat els acords de tònica i dominant de diferents tonalitats. En aquest cas hem fet un acompanyament amb els acords de tònica i dominant de la tonalitat de FA major. Aquest acors són: FA majot Igrau acors de tònica i el Do major V grau acord de dominant. Aquesta vegad hem emprat els tubs sonors per a fer els acords amb les notes: FA-LA-DO-MI-SOL. Aquest n'és el resulatat:


En aquest altre cas, amb els fillets de 10 i 11 anys hem fet una cosa molt semblant però fent un ostinat rítmic (petites frasses rítimiques que es van repetint durant tota la peça) i hem emptrat campanes en lloc de tubs sonors.


Comentaris