Cançons de tardor

Ara que esteim a la tardor aproifitam per cantar aquestes cançons tan polides. Aquesta primera la cantam els alumnes de 6 anys Aquesta la cantam amb els fillets de 3 i 4 anys


Aquesta la cantam els fillets de 4 i 5  anys


Comentaris