Grup de 8 anys

Vam començar a xerrar d'intervals i vam dir que era la distància d’altura existent entre dos sons(dues notes). Vam començar pels de segona que són dues notes consecutives, per expemple: DO_RE o SOL_LA.
Els intervals poden ser melòdics (sons consecutius, primer un i després l'altre) o harmònics (sons simultanis, que sonen al mateix temps). També poden ser ascendents, quan van de més greu a més agut o descendents si van d'agut a greu. Els intervals s'expressen per un numeral que indica la quantitat de tons que el formen (2ª, 3ª, 4ª, 5ª,....). La distància es medeix en metres o kilòmetres idò els intervals en tons i semitons.
Interval
Classificació del intervals: Els intervals poden ser de
  • segona (notes consecutives): Major ( un to) o menor ( un semitò).
  • tercera: Major ( dos tons) o menor ( un to i un semitò)
  • quarta: Justa ( dos tons i un semitò).
  • quintaJusta (tres tons i un semitò).
  • sexta: Major ( quatre tons i un semitò) o menor ( tres tons i dos semitons= 4 tons).
  • setena: Major (cinc tons i un semitò) o menor ( quatre tons i dos semitons=5 tons).
  • octava: Justa ( cinc tons i dos semitons= 6 tons).
Interval1

Comentaris