Feim dictats emprant pissarres individuals  elaborades de manera casolana. Hem agafat un full d'album de fotos, li hem desferrat el plàsctic protector i hem dibuixat dins les cinc línies del pentagrama. Llavors hem tornat a col·locar el plàstic protector iiiii: taaaxaaan!!!! ja tenim una pissarra individual per emprar amb rotuladors tipus velleda. Per la banda del pentagrama feim dictats melòdics i per la banda llisa feim dictats rítmics.
Comentaris