Agut i greu

Hem creat una casa de sons per a treballar agut i greu i li hem posat de nom "Bini Alçada". Aquesta casa té dos pisos, el pis greu i el pis agut. Tot contant una petita història en la qual ells i els seus germans i papàs eren els protagonistes, havien d'averiguar a quin pis havien d'anar. Açó, però ho havien d'endevinar de manera auditiva, reconeixent el so que jo els tocava amb el piano si era agut o greu. Agut era el pis de dalt i greu al pis de baix.


Comentaris