"La línia de cantar"

Segurament haureu sentit a xerrar de la nostra "línia de cantar". Idò açò no és més que la retxa d'on acaba l'estora que empram com a marca per col·locar-nos per a cantar.

Comentaris