llenguatge musical 7 anys

Hem hagut de comprar una llibreta de pentagrama per classe!!!! i açò és tota una experiència. Els fillets  d'aquest grup estan tocant ja un instument la qual cosa els té molt motivats. Aquest any ens introduïm dins el llenguatge musical de manera convencional, açò vol dir anomenar les coses pel seu nom: la negra "ja" es diu negra i no TA...molts de conceptes que abans sabiem i experimentàvem de manera intuïtiva ara ja els posam nom. La cançó segueix sent el nostre principal fil conductor per encetar l'aprenentatge però seguim treballent tots els blocs de contiguts: cançó i veu, ritme i melodia, audició i dansa i moviment.

Comentaris