Ecorritmes

Els ecorritmes són com la nostra salutació, la nostra benvinguda, el moment que encetam la classe. Deim ecorritmes a quan els faig un ritme, normalment amb les mans, (de 4 pulsacions) i ells ho han de repetir exactament igual. Per açò s'anomena així, perquè fan l'eco d'aquell ritme que senten. No hi ha dia durant toooooots els anys que vénen a música que no hagin començat la classe amb els ecorritmes!!!!. Açò ho faig perquè en el moment de començar a fer-los es crea un silenci absolut ja que saben que després ho han de repetir igual i fa que centrin tota la seva atenció i ja es concentrin per començar la clalsse. Aquesta activitat és un fort estímul pel desenvpolupament rítmic.
Amb els ecorritmes feim alguna variació, a vegades els fan ells i els altres ho han de repetir, a vegades ho feim amb instruments de petita percussió (normalment pals), feim caden de rítmes (en lloc de repetir-ho tots junts ho fan de un en un per ordre sense rompre "la cadena")....


                                            

Comentaris