AudicionsAls fillets els agrada molt la música i en són molt sensibles. Hem escoltat amb els nostres fillets aquesta audició, i els ha agradarà molt!. Amb aquesta audició aprofit per treballar l'expressió corporal i dansa lliure tot intentant representar la història que descriu aquesta obra.  Primer els situam dins l'entor, un mercat de Pèrsia ( pensar amb la pel·lìcula d'Aladin  funciona!!) Al començament caminam per la classe tot duent el ritme amb els peus imitant les petgades dels camells(Tema A). A continuació comencen a cantar els homes i ens imaginem que són els venedors del mercat (Tema B). El següent canvi es produeix quan la musica es torna més lenta i suau i serà quan imitarem la dansa de la princesa i les dones del desert (Tema C). Seguidament entren en escena el títers quan ballarem fent salts (Tema D) per a contunuació imitar els músics que sonen els intruments de vent fusta per encantar les serps (Tema E). Ara serà quan entra el califa i caminaren de forma solemne tot marcant la pulsació amb els peus (Tema F). Ara els diferents temes es van repetint i són els fillets qui han de saber quin tema està sonant en cada moment. Amb els fillets de 6 i 7 anys ja vam llegir el ritme que apareix al vídeo i seguir la partitura amb les mans o bé amb intruments de petita percussió. També s'ha feina amb el reconerixement d'instruments. És una audició que dóna molt de joc, l'hem d'aprofitar!!

Comentaris