Entrades

Ara ve Nada: acords i graus tonals

Grup de llenguatge musical 2

Múisca per a compartir Nadal

ALBUMS PRIMER TRIMESTRE

"Els grandets de la casa"

Bingo amb els fillets de 6 anys

La guitarra den Pau

Agut i greu a la casa dels sons amb els fillets de 4 i 5 anys